Vítejte na testovacím portálu společnosti COMPUTER HELP,


který je zaměřen na práci s kancelářským programem Microsoft Office.
Vámi vybraný test Microsoft Excel poslouží pro evaluaci znalostí a doporučení dalšího rozvoje Vašich praktických dovedností.

Pokračujte prosím uvedením svých identifikačních údajů.Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, email) správcem COMPUTER HELP, spol. s r. o. se sídlem Blanická 16, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 49617320 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny obsažené údaje (jméno, příjmení, email). Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi  jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři (jméno, příjmení, email) shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení a sděleních informativního charakteru subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.